SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PREFERERA pref1ere4ra l. pre1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade ((†) sup. -ferert Porthan BrCalonius 5 (1791)).
Ordformer
(pre- 16221889. præ- 16221791. prä- 1788)
Etymologi
[jfr t. präferieren, eng. prefer; av fr. préférer, av lat. præferre, av præ (se PRE-) o. ferre, bära (rotbesläktat med BÄRA, v.); jfr PREFERENS]
1) (†) giva (ngn l. ngt) företrädet, föredraga (ngn l. ngt framför ngn annan l. ngt annat); äv. med indirekt obj., i uttr. preferera ngn ngn l. ngt ngt; jfr FÖREDRAGA, v.1 2 a, b. Gustaf II Adolf 491 (1622). At Bondeståndet velat præferera det almenna bästa för sit enskylta, ärkiänner Ridderskapet ock Adelen med all välvillja. 2RARP 2: 436 (1723) Blanche Våln. 44 (1847). LoW (1889).
2) spelt. om svarshand vid budgivning i kontraktsbridge: visa preferens för en av ett antal bjudna färger; jfr PREFERENS 2 a. Kontraktsbridge 2: 18 (1941).
Spoiler title
Spoiler content