SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1954  
PROLETARISERA prω1letar1ise4ra l. prωl1- l. prå1- l. prol1-, äv. -ta1r-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. proletarisere, t. proletarisieren, fr. prolétariser; till lat. proletarius (se PROLETÄR)]
1) förvandla (en samhällsgrupp) till proletärer l. ett proletariat. NordT 1888, s. 283. Medelklassens proletarisering. NDA(A) 1933, nr 189, s. 4.
2) ge (ngt) proletär prägel l. karaktär. Att vänta tills skolorna av andra graden hunnit proletariseras. Karlgren BolsjevRyssl. 346 (1925). särsk. i allmännare l. bildl. anv.: bringa ned (ngt) till den nivå som utmärker vad som förekommer i proletariatet, ge (ngt) prägel av fattigdom, utarma o. d. (Gamla sta'ni Sthm) har .. proletariserats och nedsjunkit till ett slumkvarter. SvD(A) 1930, nr 10, s. 18. Proletarisering av det andliga livet. GHT 1947, nr 52, s. 3.
Spoiler title