SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PSYKRO- psyk1ro- l. psy1-, l. -rω-.
Ordformer
(förr äv. psychro- l. psycro-)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. psychro-; av gr. ψυχρο-, ssgsform av ψυχρός, kall, fuktig, till samma stam som ψυχή, psyke (se PSYKE)]
(i fackspr.) ss. första led i ssgr: som har samband med l. avser fuktighet l. köld o. d.
Ssgr [i allm. med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.]: PSYKRO-FIL104, adj. bakteriol. om bakterie: som är anpassad för (att uthärda) lägre temperaturer. Pettersson Bakt. 21 (1926).
-METER1040. fys. o. meteor. apparat för mätning av luftens fuktighet, bestående av två termometrar, av vilka den ena försetts med ett stycke med vatten konstant fuktat linne kring kulan, vilken avkyles på grund av vattnets avdunstning från linnet, varvid denna termometer visar en lägre temperatur än den andra o. den uppkomna temperaturskillnaden (”den psykrometriska differensen”) blir större, ju mindre fuktighet luften innehåller. Cronstrand ÅrsbVetA 1826, s. 66.
Ssgr: psykrometer-differens. (temperatur)skillnad mellan en psykrometers två termometrar. Ymer 1918, s. 11.
-tabell. tabell vari luftens fuktighet vid olika psykrometerdifferenser finnes angiven. Rubenson Meteor. 32 (1880).
-METRISK1040. fys. o. meteor. som har avseende på l. anger graden av den med en psykrometer uppmätta fuktigheten i luften; särsk. i uttr. psykrometrisk differens, psykrometerdifferens. SvUppslB 22: 158 (1935).
-TOLERANT10104. bakteriol. om bakterie: som utvecklas vid lägre temperaturer. SvUppslB (1935).
Spoiler title
Spoiler content