SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1955  
PTRO ptrω4 l. prω4, äv. -o4 (med kort vokal), interj. Anm. I regel uttalas ordet som en tonande bilabial tremulant, dvs. som ett r bildat med läpparna, följt av ett ω l. o, o. ofta av ett samtidigt med tungspetsen bildat r, o. ofta inlett av ett p.
Ordformer
(pro (prro, prrro, prrroo) 17701924. proh 18381839. prr 1795. prto 1904. prtro 1864. ptbro 1772. pto c. 18601907. ptro (-oo, -ooo, -ooooo) 1842 osv. ptroh 1915. tpo 1888)
Etymologi
[jfr d. prr, pru, prorr, ptrr, ptro, nor. pro, prr, ptro, t. prr, pur(r), eng. proo, fr. brr; sannol. bildat som härmning av en hästs frustande; jfr Ideforss PrimInterj. 1: 353 ff. (1928). — Jfr PTRUSSA]
ss. tillrop; äv. i substantivisk anv., om detta tillrop.
1) ss. tillrop till häst, när man vill att den skall stanna l. sakta farten l. lugna sig l. stå kvar där den står. Bellman (BellmS) 4: 105 (1770). Prrroo, Prrroo, pojken, lugnade skjutskarlen. Sjöberg Kvart. 635 (1924). särsk.
a) (mera tillf.) i uttr. ptro stilla!, ptro!, håll! Cavallin Kipling Gadsby 61 (1897).
b) (†) i uttr. prutt och ptro, ptro, stopp, halt. Prutt och Pro! håll hästen stilla, / Selpinn sitter illa. Bellman (BellmS) 2: 67 (1773, 1791).
2) i utvidgad anv., ss. tillrop till person, när man vill att denne skall stanna l. hejda sig; äv. bildl., för att uttrycka en önskan att en person icke skall fortsätta med ett visst uttalande l. en viss tankegång o. d.; stopp!, håll! Stridsberg Landpr. 47 (1795). Ropa ptro! åt din tunga; den gör krumsprång i otid. Hagberg Shaksp. 6: 346 (1849). BohemAkademist. 81 (i handl. fr. 1918).
3) (i vissa trakter) ss. tillrop till dragdjur, när man vill att det skall svänga åt höger. Hof DialVg. (1772). Sundén AllmogelVg. 7 (1903). Klint (1906).
Avledn.: PTROA, v. (proa 18411923. ptoa 1885. ptroa 1863 osv. ptua c. 1860) säga ptro.
1) till 1: hejda l. stanna l. lugna en häst gm att säga ptro till den; särsk. i uttr. ptroa på l. åt en häst. Åslund PoetUngd. 66 (1851). Hästen ville gå och Johansson ptroade otåligt på den. Olsson NyaFr. 66 (1950).
2) (mera tillf.) till 2: hejda l. stanna ngn gm att säga ptro till honom. De Geer Hjertkl. 197 (1841).
Spoiler title
Spoiler content