SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
POOP 4p l. med eng. uttal, l. POP pωp4, sbst.1, l. (i sht i manskapsspr.) POPP pop4, sbst.1, l. (numera föga br.) PUPP pup4, r. (l. m. l. f.); best. -en; pl. -er; förr äv. PUPPA, sbst.1
Ordformer
(poop 1904 osv. pop 1920 osv. popp 1904 osv. pupp 17561952. puppa 1745, 1755)
Etymologi
[av eng. poop, motsv. fr. poupe, it. poppa, span. o. port. popa; av ett icke anträffat senlat. puppa, till lat. puppis, bakstam]
sjöt. från reling till reling gående överbyggnad akterut på ett fartyg, hytta (se HYTTA, sbst. 4); äv. om det däck som bildar denna överbyggnads tak, hyttdäck. Möller 2: 224 (1745, 1755). PH 6: 4194 (1756). Manskapslogementet (på fartyget) är förlagdt dels i poopen akter ut, dels i ett däckshus ofvanför poopen. VFl. 1917, s. 108. Här nere på poppen var man alldeles dold av det aktre plankberget. Martinson Kap 17 (1933).
Ssgr (sjöt.): POOP- (resp. POP- l. POPP- l. PUPP-) DÄCK. [jfr eng. poopdeck] hyttdäck. Lavén Sjökr. 23 (1854).
-HUS. däckshus på poopen. Martinson Kap 18 (1933).
-RELING. [jfr eng. poop-rail] reling l. räcke omkring poopen. Forss VindBlås. 198 (1942).
Spoiler title
Spoiler content