SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RACER 4ser l. räj4ser, äv. med mer l. mindre eng. uttal, i bet. 1 m. l. r., i bet. 2 r.; best. -n; pl. -s, äv. =; pl. best. racerna.
Etymologi
[av eng. racer, kapplöpare, till race, löpa i kapp m. m., till race, kapplöpning m. m., av fvn. rás, lopp (l. ett däremot svarande fd. ord), motsv. efterleden i fsv. vatnras, vattenströmning, strömfåra, sv. dial. rås, strömmande öppet vatten i ett för övr. tillfruset vattendrag, mlt. rās, häftig strömning, feng. ræs, lopp, i avljudsförhållande till RAS, sbst.3]
sport.
1) (numera knappast br.) kapplöpningshäst. THästv. 1870, s. 122. Östergren FrämOrd (1931).
2) motorbåt, bil, motorcykel l. cykel (förr äv. flygplan l. segelbåt) av (viss) för höga hastigheter l. för tävlingar lämpad typ. GbgSSÅb. 18991900, s. 129 (om segelbåt). Christiernsson Mack. 40 (1915; om bilar). Bland racers och baksnurror. SvD(A) 1922, nr 134, s. 9. Jungstedt Flygv. 39 (1925; om flygplan). jfr MOTOR-RACER.
Ssgr (till 2; i sht sport.): RACER-BANA, r. för racerbilar l. racermotorcyklar. SvMotSport 1926, s. 568.
-BÅT. i fråga om motorbåtar. IdrFinl. 4: 163 (1906).
-CYKEL. Trenter SomRop. 144 (1944).
-FART. särsk. bildl., om högt uppdriven hastighet. GHT 1947, nr 52, s. 3.
-FÖRARE. i sht i fråga om racerbilar o. racermotorcyklar. SvMotSport 1925, s. 153.
-KÄRRA. (vard.) racerbil. DN(B) 1953, nr 248, s. 11.
-LOPP. särsk. om tävling med racerbil l. racermotorcykel. SvMotSport 1925, s. 37.
-MASKIN. i sht om racermotorcykel. SvMotSport 1925, s. 57.
-MOTORCYKEL~1020. SDS 1946, nr 220, s. 7.
-SPORT. Welander Fart 8 (1933).
-STJÄRNA. (ngt vard.) framstående racerförare. SvMotSport 1926, s. 559.
-TÄVLING. Motor 1927, s. 197.
-VAGN. racerbil. Wellenius UppslBMotM 46 (1923).
Spoiler title
Spoiler content