SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1961  
RÄD 4d l. RAID 4d, stundom räj4d l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er32 l. 40 (NF 13: 673 (1889) osv.) ((†) raids NF 13: 673 (1889)).
Ordformer
(raid 1889 osv. räd 1923 osv.)
Etymologi
[liksom t. o. fr. raid av eng. raid, av feng. rād, ritt (se RED, sbst.1)]
överraskande o. snabbt genomfört angrepp mot fientligt område (för att förstöra ngt l. kunskapa o. d.); urspr. om strövtåg l. plundringståg företaget av ryttare; sedermera äv. om operation företagen av andra landstridskrafter l. av flyg l. flotta. Försedda med proviant på hästarna och med något artilleri, nästan alldeles utan träng .. utförde Stuart (m. fl.) .. långa raider (under amerikanska inbördeskriget). NF 13: 673 (1889). Annér FrontKrigsl. 15 (1917; om anfall av bombplan). En jagardivision kan ensam utföra en nattlig raid för att i skydd av mörkret komma till torpedanfall mot fiendens större fartyg. VFl. 1933, s. 152. UnderbefIKustartill. 1945, s. 143. — jfr LUFT-, STÖRNINGS-RÄD m. fl. — särsk. i utvidgad l. bildl. anv.; särsk. dels om plundringståg l. förhärjande framfart av tjuvar l. ligister o. d., dels om (plötslig o. snabbt genomförd) attack av polisstyrka l. om polisrazzia. Berusade av framgången utsträckte Majängsbusarna sina raider över allt i stadens utkanter. Siwertz Sel. 2: 149 (1920). Speciella järnvägståg, bemannade med åkerbrukssakkunnigt folk .. göra räder längs järnvägslinjerna för att lära bönderna den nya jordbrukstekniken. Karlgren BolsjevRyssl. 188 (1925). Polisledningen .. (gav) order om ryttarchock mot .. ligisterna. Räden upprepades några gånger tills skolgården var rensad. DN(A) 1931, nr 134, s. 16. Hedberg BleknBrud. 190 (1951).
Avledn.: RÄDA, v.1, l. RAIDA, v. [jfr eng. raid, v.] (mera tillf.) utsätta (en plats o. d.) för en räd, företa en räd mot (en plats o. d.). Har ni hört .. historien om spelhålan, som blev raidad av polisen? GbgP 1952, nr 338, s. 16.
Spoiler title