SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAPPHÖNA rap3~2na, stundom 4~10 (jfr Kock Akc. 2: 99 (1884), Noreen VS 2: 291 (1910)), i bet. 1 f. l. r., i bet. 2 r. l. f.; best. -an; pl. -or ((†) -er Sigfridi A 3 b (1619), Risingh LandB 74 (1671)).
Ordformer
(rap- 16191731. rapp- 1650 osv.)
Etymologi
[jfr ä. d. raphøne, nor. rapphøne; till rapp- i RAPPHÖNS]
1) (vuxen) fågel av (den grå- o. brunspräckliga) arten Perdix perdix Lin. (stundom äv. kallad vanlig l. grå, förr äv. större rapphöna); äv. koll.; äv. ss. maträtt. Äta stekt rapphöna. Sigfridi A 3 b (1619). Större Raphönan. ORudbeck d. y. (c. 1700) i 3NActaSocScUpps. VIII. 7: 12. Vanlig rapphöna. Nilsson Fauna II. 2. 1: 26 (1828). Den grå Rapphönan. Svederus Jagt 208 (1831). Ingen sort fogel blir lättare tamd än rapphönan. Därs. 228. FoFl. 1934, s. 61. Östergren (1935; äv. koll.). särsk. i sht zool. i utvidgad anv.
a) om individ l. art av fågelsläktet Alectoris Kaup; utom i ssgn KLIPP-RAPPHÖNA bl. (numera mindre br.) i uttr. röd rapphöna, fågeln Alectoris rufa Lin., rödhöna; jfr RAPPHÖNS a. Linné MusReg. 17 (1754). NFSportlex. 5: 1056 (1943).
b) (†) i uttr. liten l. svart rapphöna, fågeln Coturnix coturnix Lin., vaktel; jfr RAPPHÖNS b. Svarta Rapphönan. Gravander Buffon 3: 182 (1806). Ericson Fågelkås. 2: 102 (1907; från Skåne).
c) (†) i uttr. vit rapphöna, ripa. Serenius (1734, 1757; under hare-foot).
d) i uttr. amerikansk rapphöna, fågeln Colinus virginianus Lin., virginsk tandvaktel. 3NF 18: 1305 (1933).
e) (†) i uttr. ljusbrun l. mindre rapphöna, om en art av fågelsläktet Francolinus Steph.? Ljusbruna el. mindre Raphönan. ORudbeck d. y. (c. 1700) i 3NActaSocScUpps. VIII. 7: 12; jfr VetAH 1816, s. 36.
2) (om ä. förh.) bildl., om enkelt, tvåhjuligt åkdon utan fjädrar (ofta använt ss. skjutskärra inom gästgiveriet). Thomander TankLöj. 188 (1832). Min enspända kärra, eller rapphöna surrade .. ut genom fjerdingstullen. Hellberg Samtida 1: 59 (1870). Han behöfde ej skaka på rapphöna eller sofva på hållstugans träbänk. Lagerlöf Berl. 2: 230 (1891). Forslund Lee 93 (1905). Vetterlund GmÅr. 178 (1920; om ä. förh.).
Ssg: (1) RAPPHÖNE-KUNG. [efter ä. t. wachtlenkönig, t. wachtelkönig; kornknarren ankommer o. flyttar ungefär samtidigt med vaktlarna o. har ansetts ss. deras anförare; jfr rapphöna 1 b] (†) kornknarr. Linc. (1640; under glottis).
Spoiler title
Spoiler content