SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAZZIA rat4sia, äv. ras4ia, r. l. f.; best. -an; pl. -or (Sundén (1888) osv.) ((†) -as KrigVAH 1842, s. 142; -er Strindberg RödaR 89 (1879)).
Ordformer
(rass- 18871889. rats- 18881923. razz- (raz-) 1842 osv.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. razzia; av fr. razzia, strövtåg m. m., av arab. ghāzīah (i Algeriet uttalat med r-liknande uddljud), ghazwah m. m., krig, härtåg, plundringståg m. m.]
1) om plundringståg företaget av en arabstam mot en annan; äv. om strövtåg l. härjningståg företaget av skaror av infödingar l. av franska trupper i Afrika; numera bl. med anslutning till 2. KrigVAH 1842, s. 142. Lagergren Minn. 4: 60 (1925).
2) allmännare, om straffexpedition som föranstaltas av myndigheter o. d.; numera oftast: av polisstyrkor o. d. företagen (överraskande) undersökning på en plats (vanl. där ett större antal människor uppehålla sig) för att uppspåra brottslingar l. lösdrivare l. avslöja konspirationer o. d., överraskande polisiärt ingripande med finkamning av ett område l. en lokal; intensiv o. systematisk efterspaning i en ort o. d. efter vissa brottslingar l. icke önskvärda element o. d. Schulthess (1885). Den af Karl XI. anordnade stora razzian genom Örkeneds socken .. hvilken .. ödelade alla gårdar. KrigVAT 1901, s. 119. En razzia hos en rad .. ledande kommunister har blottat en omfattande sammansvärjning. AB(A) 1933, nr 57, s. 5. Åtskilliga kvantiteter sprit beslagtogos vid razzian. DN(A) 1934, nr 300, s. 1. Martinson VägKlockrike 89 (1948). jfr: (Amerikanska regeringen) bryr sig icke om att, iförd polismössa, hålla razzia bland de ropande rösterna (i pressen). Beckman Amer. 2: 109 (1883); jfr 3. — jfr POLIS-RAZZIA. — särsk. (numera bl. mera tillf.) närmande sig l. övergående i den allmännare bet.: räfst; förr särsk. i uttr. hålla l. försöka o. d. razzia med några, särsk.: anställa räfst med några. Med en af dessa ligor .. har detektiva polisen nu hållit razzia. VL 1894, nr 33, s. 2. Vid sommartinget år 1719 försökte prosten Unæus en razzia med åtskilliga byar, som försummat kyrkan midsommardagen. KyrkohÅ 1934, s. 285.
3) i oeg. l. bildl. anv. av 1 o. 2. (Från) schackrummet .. (på Berns) företogos formliga razzier omkring salen, då .. det gällde att uppspåra några pengar. Strindberg RödaR 89 (1879). Svansen (på kon) gör några gånger i minuten en razzia .. på sida och rygg. Rosenius Naturst. 23 (1897). Tungans razzior i tandgårdens gömmor. Dens. Himmelstr. 299 (1903). De upprepade razziorna mot kommittéväsendet. SvD(A) 1933, nr 122, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content