SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1957  
RE- ssgr (forts.):
RE-KATOLISERA101040, i Sveal. äv. —32, -ing. (-cera 1911. -sera 1912 osv.) [jfr t. rekatholizieren, ä. eng. recatholize] med avs. på person l. stat o. d.: åter göra katolsk, åter omvända till katolicismen. KyrkohÅ 1911, Anmäln. s. 209. TSvLärov. 1950, s. 30.
Ssg: rekatoliserings-strävan l. -strävande, n. Walde Krigsb. 1: 252 (1916).
Spoiler title