SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUNDA run3da2, sbst.1, äv. (mera tillf.) RONDA ron3da2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(rond- 19531957. rund- 1662 osv.)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. runde; av t. runde; jfr äv. fr. ronde; till RUND, adj.]
1) (†) = RUND, sbst.1 1.
a) i uttr. uti rundan, i en cirkelformig formation l. krans l. ring l. dyl.; jfr RUND, sbst.1 1 a α, γ. (Somliga) sättia them (dvs. kärvarna) uthi rundan .. tillhopa och binda därom edt hallmband. Rosenhane Oec. 80 (1662).
b) = RUND, sbst.1 1 a δ; i uttr. (ut)i rundan, i omkrets l. omfång. Salé 175 (1664). Bort hädan rena Mör! j ären än för smala, / .. Det går allenast an dem som i rundan wäxa. Brenner Dikt. 1: 204 (1697, 1713). Hagelstenar, som hollit 2 tum uti rundan. Quensel Alm(Sthm) 1731, s. 38.
c) = RUND, sbst.1 1 b, särsk. 1 b α. Frese AndelD 6 (1726). Solen .. / .. i Molne-flor sit anlets runda giömde. Dens. Pass. 115 (1728).
d) = RUND, sbst.1 1 c. En gylden Cirkel drar sig kring om Halsens runda. SkrVSocLd 20: 118 (1692). särsk. = RUND, sbst.1 1 c α, i uttr. himmelns runda. TRudeen Vitt. 318 (1704).
e) = RUND, sbst.1 1 d, i uttr. jordens runda, om (hela) jorden l. jordytan. Fernander Theatr. 208 (1695). På jordens runda, jag ei tror, / förvtan motgång någon bor. Kolmodin Dufv. 97 (1734).
2) om cirkel- l. kretsformig rörelsebana.
a) varv; cirkel. Hammar Wodehouse NärÖg. 179 (1941). (Gunder Hägg) släppte (i tävlingsloppet) .. av på farten så pass, att varvtiden för åttonde rundan sjönk till 79 sekunder. SvD(B) 1943, nr 167, s. 13. Mina tankar vandrade i ring och rundor omkring Gyda och Asbjörns gömma. Lindström Österhus 189 (1952).
b) (†) i uttr. i rundan, runt (se RUNT, adv. I 2 b α), omkring. Knapt hwälfwer hon (dvs. lyckan) en gång sitt kuller klot i rundan, / At icke en får sorg, och fler ändå få sot. Brenner Dikt. 2: 64 (1719).
3) (ngt vard.) rundvandring, rundfärd, rundresa, rundtur, ”sväng”; stundom närmande sig bet.: promenadtur; jfr RUND, sbst.1 6. Jönsson SkånSomr. 55 (1932, 1935). Jag hade gjort en runda och åter kommit tillbaka till Dalavardo. Burman VargFjäll. 216 (1945). Han gick en runda i byn. Villius Juli 11 (1946).
4) (†) en ombord på ett fartyg varje morgon företagen rond till väders för att kontrollera tacklingen. Ekbohrn NautOrdb. (1840).
Spoiler title
Spoiler content