SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1960  
RYBS ryb4s l. ryp4s, l. RYPS ryp4s, r. l. m.; best. -en; förr äv. RYBSEN, sbst.
Ordformer
(rybs (-ü-) 1860 osv. rübsen 1860. ryps 1889 osv.)
Etymologi
[liksom d. rybs av t. rübs(en), av rübsamen, rübensamen, eg.: rovfrö, av rübe, rova (se ROVA, sbst.), o. same, frö (jfr SEMINARIUM)]
i sht lant. o. bot.
1) koll.: frö av den odlade växten Brassica rapa Lin. var. oleifera Metzg. (varur olja utvinnes); jfr RAPS, sbst.1 2, ROVFRÖ 1. Under namn af indisk raps utföres från Ostindien öfver England stora mängder Cruciferfrö; en ringa del är rybs, största delen utgöres af andra Cruciferer. UtsädT 1895, s. 161. SFS 1952, s. 1318.
2) växten Brassica rapa Lin. var. oleifera Metzg.; jfr RAPS, sbst.1 1, ROV-RAPS. Arrhenius Jordbr. 2: 207 (1860). Som den tempererade zonens speciella oljeväxter kunna nämnas raps, rybs, vitsenap, vallmo och oljelin. SvVäxtförädl. 1: 549 (1951).
Ssgr (till 2; i sht lant. o. bot.): RYBS-BLAD. SvVäxtförädl. 1: 572 (1951).
-FORM; pl. -er. Jönsson Gagnv. 183 (1910).
-FRÖ, n. ofta koll. TLandtm. 1897, s. 111.
-SORT. SvVäxtförädl. 1: 564 (1951).
-STAM. (gm förädling l. odling uppkommen) stam av rybs. SvVäxtförädl. 1: 575 (1951).
Spoiler title
Spoiler content