SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUSSIFIERA rus1ifie4ra l. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, l. RUSSIFICERA -fise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, äv. (numera föga br.) RYSSIFIERA rys1i- l. 01—, l. RYSSIFICERA rys1i- l. 01—, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RUSSIFIKATION.
Ordformer
(russificer- 1846 osv. russifier- 1872 osv. ryssificer- 18671937. ryssifier- 1937)
Etymologi
[av fr. russifier resp. t. russifizieren; jfr eng. russify; till fr. resp. t. russe, eng. russ (se RYSS, sbst.3); med avseende på senare leden jfr FACIT; formerna med ryss- torde bero på anslutning till RYSS, sbst.3]
= FÖRRYSKA. Castrén Res. 2: 146 (1846). Polska folket håller på att bli alldeles russificeradt. SöndN 1866, nr 45, s. 3. Hedin 4Tal 84 (1914).
Ssgr: RUSSIFIERINGS-ARBETE~020. jfr arbete 4, 5 d, o. -politik. PedT 1893, s. 46.
-POLITIK. politik som går ut på russifiering. 2NF 2: 17 (1904).
-STRÄVANDE, n. jfr -politik. 2NF 7: 937 (1907).
Spoiler title
Spoiler content