SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1963  
SABOTERA sab1ote4ra l. -ωt-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr SABOT, SABOTAGE.
Etymologi
[jfr t. sabotieren; av fr. saboter, gå bullrande med träskor, arbeta illa, fuska, till sabot, träsko, ombildning av savate, nedkippad l. gammal sko (av omtvistat, möjl. orientaliskt urspr.), gm anslutning till fr. dial. bot, träsko (till den i fr. från germ. spr. lånade stam som föreligger i BUT)]
föröva sabotage mot (ngt l. ngn); avsiktligt fullgöra (åliggande o. d.) illa l. underlåta att fullgöra (åliggande o. d.) l. underlåta att rätta sig efter (order l. bestämmelse o. d.); (med ojusta metoder l. i hemlighet) hindra l. motarbeta (ngn l. ngt); (med ojusta metoder) omintetgöra resultaten av (ngt) l. sätta (ngt) ur kraft l. göra (ngt) verkningslöst; äv. abs.: bedriva sabotage. Förlidet år ”saboterade” .. biträdena i en stor billighetsbasar i Paris sina åligganden före jul. Holmberg Syndik. 206 (1910). Det lindrigare slag af sabotering, som plägar kallas obstruktion. SvTidskr. 1911, s. 60. Arbetaren som överarbetar ett arbete, gör det ytterst noga och sålunda använder för lång tid på en viss uppgift, han saboterar. Jensen Vad är sabotage? 10 (1912). Saboterande syndikalister. Tegnér Paris 11 (1924). Kommunisterna lyckades .. sabotera mötet. De infunno sig med eller utan mandat i så stor utsträckning, att de behärskade situationen. SvD(A) 1931, nr 132, s. 24. Ett hänsynslöst försök att sabotera .. gällande arbetsfredslagstiftning och arbetsdomstolen. DN(A) 1934, nr 170, s. 2. Man såg att staten saboterade sin egen kredit- och räntepolitik. Pokorny Aktier 87 (1957). (Tshombe) ansåg att medlemmar av leopoldvilleregeringen saboterade honom. ST(A) 1961, nr 113, s. 7.
Anm. Tidigast är ordet anträffat i nedanstående språkprov. Det är ovisst, om någon av de där angivna betydelserna någonsin varit bruklig i sv. Sabotera, (dvs.) gå med träskor, gå klumpigt; leka med snurra; äfv. gäcka, göra narr af. Dalin 703 (1871).
Särsk. förb.: SABOTERA IGENOM1010 040 l. 032, äv. GENOM40 l. 32. (mera tillf.) gm sabotage genomdriva (ngt). Östergren (cit. fr. 1915).
Ssgr: SABOTERINGS-FÖRSÖK. sabotageförsök. Östergren (cit. fr. 1934).
-METOD. Jensen Vad är sabotage? 26 (1912).
Spoiler title
Spoiler content