SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2001  
SÅVERA, äv. SAUVERA såve4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(sauv- 1680 osv. såv- 1885 osv.)
Etymologi
[av fr. sauver, rädda, av lat. salvare, till salvus, frisk, oskadd (se SALVAGARDE). — Jfr SALVERA, v.3]
(numera föga br.) befria (ngn) ur farligt l. svårt läge, hjälpa (ngn) att undslippa (livs)fara, äv.: bevara l. skydda (ngt), rädda; äv. refl. (jfr RÄDDA, v.2 1 n); jfr SALVERA, v.3 1. Dok worde någre af fienden, någre på annat sätt sauverade. Spegel Dagb. 15 (1680). Då sade hon endast med en halvkvävd röst, Le feu .. och sauverade sig strax (undan elden). Rig 1948, s. 133 (1762). Kan Göteborg sauveras, så torde Danskarnes inbrott hafva verkat en lycklig ändring i nationens sinne. Rosenstein 3: 314 (1788). Byggmästaren (stod) på näsan med en skräll värre än om en av hans byggnadsställningar rasat. Och jag hade tack vare (hunden) Watson såverat 30.000 kronor. Carlsson 4711 31 (1921). jfr SAOL (1998: sauvera). — särsk. bildl., särsk. med avs. på egenskap l. tillstånd l. anseende: bevara, skydda, rädda (se RÄDDA, v.2 1 k); äv. med avs. på situation: klara av, reda upp; särsk. i uttr. såvera apparanserna o. d. (se APPARANS 2 b). Schück VittA 4: 247 (i handl. fr. 1725). (En fattig mor och hennes dotter) hafwa prefererat at hellre dö, än lefwa et ögnableck då de behöfde blygas för sig sielfwe, om ock apparancerne blefwo sauwerade för werlden. Posten 1768, s. 8. Stiernelds reputation låg honom (dvs. statsrådet A. E. Ihre) om hjertat att .. sauvera. Liljecrona RiksdKul. 445 (1841). Personer, som endast ega det personliga värdet att ha sett hvad andra inte sett, ha naturligtvis måst vidhålla traditionen och sauvera prestigen. Strindberg Brev 4: 166 (1884). Såverandet af framtiden. Virén Skizz. 147 (1890). Man hade .. uppfattningen, att Billerudbolaget såverat sig genom .. produktionsomläggningen. SvD(A) 23 ⁄ 4 1931, s. 3. Holmberg Leopold 1: 157 (1953).
Spoiler title
Spoiler content