SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1967  
SERI- se1ri- l. ser1i-.
Etymologi
[jfr t. o. eng. seri-; av fr. séri, förkortning av sérici-, bildat (efter mönster av lat. ssgsformer) till lat. sericum (se SILKE)]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som har avseende på (produktion av) siden l. ngn l. ngt som har samband med ngt vari siden ingår.
Ssgr (i fackspr.): SERI-GRAF104. [jfr eng. serigrapher] person som yrkesmässigt sysslar med serigrafi. FrågNämndSvSpråkv. 1962, nr 27, s. 1.
-GRAFI104. [jfr t. serigraphie, eng. serigraphy, fr. sérigraphie] schablontryck utfört med hjälp av silkeduk. Konow Grafik 241 (1956). LD 1959, nr 289, s. 14 (konkret).
-GRAFISK1040. adj. till (-graf o.) -grafi. FrågNämndSvSpråkv. 1962, nr 27, s. 1.
-METER1040. [jfr t. serimeter, eng. serimetre; av fr. séri(ci)mètre] (förr) instrument använt för att bestämma fasthet o. styrka hos siden. NF (1890).
Spoiler title