SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SIB- si3b~.
Ordformer
(äv. sieb-)
Etymologi
[av t. sieb, såll, av fht. sib, besläktat med mlt. seve, såll (se SÄV, sålliknande anordning för tygtryck). — Jfr SIKT, såll]
ss. förled i ssgr, angivande att ngt är försett med en duk som påminner om en siktduk l. att ngt sker gm sållning.
Ssgr: SIB-CYLINDER. [av t. siebzylinder] tekn. cylinder med rundvira, cylindervira. VaruhbTulltaxa 1: 490 (1931). SvTeknUppslB 2: 691 (1939).
Ssg (tekn.): sibcylinder-maskin. cylinderpappersmaskin. 3UB 8: 947 (1939).
-SÄTTNING. [efter t. siebsetzen, n.] (†) gm skakning av krossad malm på såll i vatten utförd uppdelning av malmstyckena efter metallhalt; jfr såll-sättning. 2RARP 17: 298 (1747: siebsättning; rättat efter hskr.; läsningen dock ngt osäker).
Spoiler title
Spoiler content