SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1968  
SINT- sin3t~.
Ordformer
(cint- 1600 (: cinthakar). sijnnt- 1545 (: sijnntteröör)1562 (: sijnnthelås). sijnt- 1540 (: Sijntflasker)1570 (: Sijnthelås). sint- (sinnt-) 1539 (: ssinttrör(e)) osv. synth- 1558 (: Syntherör). zent- 1717 (: Zentror). zint- 1542 (: zintheröör)1953 (: Zintrör))
Etymologi
[av lt. sint- (zint-, zynt-, av t. zünd-) l. t. zünd-, till t. zünden (fht. zunten), tända, i avljudsförh. till TÄNDA]
ss. förled i ssgr betecknande anordning l. hjälpmedel l. dyl. för antändning av tändsatsen till projektilen i ett eldvapen l. betecknande eldvapen med hjullås.
Ssgr: A (förr): SINT-BANTLÄRHAKE~0020 l. ~0200. karbin med hjullås. Spak Handskjutvap. 19 (i handl. fr. 1613).
-BÖSSA. [jfr lt. sintbüsse, t. zündbüchse] bössa med hjullås. G1R 16: 40 (1544).
-FLASKA. (sint- 15401548. sinte- 15631567. sintes- 1543) [jfr ä. t. zündflasche] (†) fängflaska för handeldvapen (med hjullås). VaruhusR 1540. ArkliR 1567, avd. 5. —
-HAKE. (sint- 1543 osv. sinte- 1560) hakebössa med hjullås; jfr hake, sbst.2 6. HH 1: 26 (1543).
-KARBIN. karbin med hjullås. Spak Handskjutvap. 19 (i handl. fr. 1613).
-KRUT. (sint- 1552. sinte- 1564) [jfr ä. t. zündkraut] (†) (till bössa med hjullås använt) fängkrut. ArkliR 1551, avd. 3 (1552). Därs. 1564, avd. 6 a. —
-LÅS. (sint- 1545 osv. sinte- 15451839) hjullås; förr möjl. äv. allmännare: bösslås; jfr fyr-lås. En godh Kleensmedh som zinttlås göre kan. G1R 17: 222 (1545). Nästan samtidigt med luntlåset uppfans hjullåset (sint- eller fyrlåset). Billmanson Vap. 274 (1882).
Ssgr (förr): sintlås-gevär. gevär med hjullås. SvVapSÅ 1934—37, s. 105 (1704).
-musköt. musköt med hjullås. Alm VapnH 70 (1927).
-MUSKÖT. musköt med hjullås. Spak Handskjutvap. 19 (i handl. fr. 1613).
-NYCKEL. (sint- 1549 osv. sinte- 1567) nyckel (se d. o. 3) för spännande av hjullås; jfr rör-nyckel 3. ArkliR 1549, avd. 2. Alm Eldhandv. 1: 62 (1933).
-PANNA. [jfr ä. t. zündpfanne] (†) fängpanna. ArkliR 1562, avd. 21. —
-RÖR. (sint- 1539 osv. sinte- 15411612. sints- 1658) [jfr lt. sintrōr (i bet. 1), t. zündrohr (i bet. 1 o. 2)]
1) handeldvapen med hjullås; jfr rör, sbst.3 4. TullbSthm 1539, s. 7 a. Spak Handskjutvap. 16 (1890). särsk. om på stångvapen l. sabel l. dyl. anbragt handeldvapen med hjullås; jfr rör, sbst.3 4 b. VaruhusR 1541. Fiederspiut m(ed) 2 sinntherör på hwarthere. ArkliR 1560, avd. 3 (1564).
2) [jfr motsv. anv. i t.] benämning på ett slags vid artilleriet under 1600- o. 1700-talen använda spjut (bardisaner) vilka voro försedda med två nedanför spjutspetsen placerade, mittemot varandra ställda, för tändning av lunta avsedda hanar o. kunde användas dels ss. stångvapen, dels ss. luntstakar, styckjunkarspjut. SvVapSSkr. 1953, s. 29 (1658). Därs. (c. 1718).
Ssg (till -rör 1): sintrörs-pipa. (förr) jfr pipa, sbst.1 3 a. ArkliR 1554, avd. 4.
B (†): SINTE-FLASKA, se A.
-FÄNGEFLASKA. = sint-flaska. ArkliR 1561, avd. 6 (1564).
-HAKE, -KRUT, -LÅS, -NYCKEL, se A.
-PULVER. [jfr ä. t. zündpulver] = sint-krut; jfr pulver 3. G1R 17: 70 (1545).
-RÖR, se A.
C (†): SINTES-FLASKA, se A.
D (†): SINTS-RÖR, se A.
Anm. I EldhandvSkjutsk. 2: 53 (1877), NF 4: 346 (1881) o. vissa andra uppslagsböcker uppges det enkla ordet sint med bet. ”hjullås” ha använts under 1500- och 1600-talen. Denna uppgift torde bero på missuppfattning av det i senare litteratur ofta förekommande uttr. sint- eller fyrlås.
Spoiler title