SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1973  
SKRYMPA skrym3pa2, förr äv. SKRUMPA, v. -er, -te, -t, -t, äv. (numera nästan bl. dels i sup., dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., se SKRUMPEN) skrömp skröm4p, skrumpo skrum32, skrumpit skrum3pit2, skrumpen skrum3pen2 (ipf. sg. skrömp Brate SvSpr. 147 (1898; klandrat i PedT 1898, s. 403), GbgMP 1949, nr 19, s. 6; ipf. pl. skrumpo Levertin II. 2: 28 (1888), PedT 1898, s. 403; ipf. sg. o. pl. skrympte Biberg 2: 375 (c. 1820: skrympte .. tillsammans) osv. — sup. skrumpit Florman Anat. 1: 29 (1823: skrumpit tillsamman) osv.; skrympt Schiller SvSpr. 111 (1855) osv.; skrymt Rosendahl Farm. 290 (1896: hopskrymt). — p. pf. skrympt LPetri Kr. 22 (1559: sammanskrympt) osv.).
Ordformer
(skrump- 1823 (: skrumper .. ihop). skrymp- 1559 (: sammanskrympt, p. pf.) osv.)
Etymologi
[jfr d. dial. skrympe, fvn. o. nor. dial. skreppa, mlt. schrimpen, mnl. schrimpen, mht. schrimpfen; besläktat med lit. skrèbti, bli styv, få skorpa m. m., sannol. äv. med fht. rimphan (se RIMPA), o. med SKORPEN; formen skrumpa (motsv. d. skrumpe) sannol. beroende på inflytande från SKRUMPEN]
draga sig samman l. krympa (o. därvid bilda veck l. få en skrynklig yta o. d.), skrumpna; äv. bildl., särsk.: minska (i omfång). Schiller SvSpr. 111 (1855). Af ångest fårades ännu (i sömnen) hans panna, / Der hvarje åder skrumpit till en dverg. CVAStrandberg 4: 131 (1857). De ”germanistiska idéerna” hafva .. frodats som svampar i unken luft; det är icke så litet sannolikt, att de skola skrympa såsom svampar, när luften blir frisk och klar. Forssell Stud. 1: 325 (1870, 1875). Hjärtat skrömp i bröstet på honom. GbgMP 1949, nr 19, s. 6. Ballongen skrympte hastigt. SvHandordb. (1966). — jfr HOP-, SAMMAN-SKRYMPA.
Särsk. förb.: SKRYMPA IHOP10 04, äv. HOP4 l. (ålderdomligt) TILLHOPA040, äv. 032. äv. bildl. Florman Anat. 1: 28 (1823: skrumper .. ihop). LbFolksk. 730 (1892: tillhopa; bildl.). jfr hopskrympa.
SKRYMPA SAMMAN32 l. 40 l. TILLSAMMAN(S)040, äv. 032. äv. bildl. Lindestolpe Färg. 33 (1720: skrympa tilsamman). Biberg 2: 375 (c. 1820: skrympte .. tillsammans; bildl.). Levertin LifvFiend. 22 (1891; bildl.). jfr sammanskrympa.
Spoiler title
Spoiler content