SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1979  
SMYRNA- smyr3na~, förr äv. SMYRNAS- l. SMIRNER-.
Ordformer
(smirna- 1777 (: Smirna-hwetet)1795 (: Smirna-Wete). smirner- 1712 (: Smirner-wijn). smyrna- 1869 (: smyrnakorinter) osv. smyrnas- 1891 (: smyrna(s)fikon) m. fl.)
Etymologi
[jfr t. smyrna-; till namnet på hamnstaden SMYRNA (numera IZMIR) i Turkiet; jfr äv. eng. Smyrna (ss. förled i ssgr), fr. de Smyrne. — Jfr SMYRNENSER, SMYRNISK]
ss. förled i ssgr betecknande föremål (av en typ) som härstammar från (trakten av) Smyrna l., allmännare, från Mindre Asien, l. som utskeppa(t)s från Smyrna.
Ssgr [i allm. med motsvarigheter i t. o. eng. o. fr.]: A: SMYRNA-DUK. (utskeppad) från Smyrna. 2NF 17: 1460 (1912).
-FIKON. (smyrna- 1891 osv. smyrnas- 1891) (utskeppat) från (trakten av) Smyrna; i sht i pl. WoJ (1891).
-FLOR. jfr flor, sbst.1 1, o. -duk. MagKonst 1830, s. 16.
-FLOSSA. (numera föga br.) flossa kännetecknad av flossaknutar bestående av l. påminnande om ghiordesknutar (se -knut). MeddSlöjdF 1896, s. 153.
-GALLÄPPLE~020. (i fackspr.) galläpple uppkommet på gallek härstammande från (trakten av) Smyrna l. från Turkiet l. närliggande länder, aleppogalläpple, turkiskt l. levantiskt galläpple. NF 5: 831 (1882).
-GARN. (smyrna- 18851891. smyrnas- 1891) (numera föga br.) tjockt, dubbeltvinnat, mjukt garn av grov ull, använt till turkiska mattor (jfr -matta). Freja 1885, s. 5. WoJ (1891).
-KNUT. (numera föga br.) (i sht i turkiska handknutna mattor använd) knut kännetecknad av att en kort tråd läggs över två (l. fyra) varptrådar o. trådens ändar förs runt var sin tråd (l. två trådar vardera på varje sida), varefter ändarna dras åt på ovansidan, ghiordesknut. Rig 1932, s. 47. 2SvUppslB (1953).
-KORINT. jfr -fikon; i sht i pl. Leufvenmark Vin. 1: 100 (1869).
-MATTA. (smyrna- 1885 osv. smyrnas- 1891) (numera bl. i skildring av ä. förh.) i (trakten av) Smyrna knuten l. (vanl.) från Smyrna utskeppad handknuten (turkisk) matta. Freja 1885, s. 156. Wahlén Liebetrau OrientMatt. 58 (1963; om förh. på 1800-talet).
-ULL. (numera föga br.) (utskeppad) från Smyrna. Hagberg o. Asklund Textilind. 113 (1924).
-VETE. (†) beteckning på en (sannol. från Mindre Asien härstammande) varietet av vetesorten Triticum turgidum Lin., tjockvete, engelskt vete. Gadd Landtsk. 3: 363 (1777). Swartz Alm(Sthm) 1795, s. 38.
-VÄV. (†) vävnad utförd ss. ”smyrnaflossa”. Ett täcke i smyrnaväf. KatalIndUtstSthm 1897, s. 253.
B (†): SMYRNAS-FIKON, -GARN, -MATTA, se A.
C (†): SMYRNER-VIN. vin (utskeppat) från Smyrna. KKD 5: 305 (1712).
Spoiler title