SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1989  
STATIONERA stat1ʃωne4ra l. staʃ1-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. stationieren, fr. stationner, om åkdon: hålla stilla, äv.: vara placerad; till STATION]
(med prägel av fackspr.)
1) motsv. STATION II 1 (o. 3, 57): placera (ngn l. ngt) på en station l. på olika stationer (äv. allmännare: på en plats o. d.), ge (ngn l. ngt) en station l. olika stationer (på en plats o. d.) ss. verksamhetsort(er) l. utgångspunkt(er) för verksamhet o. d., förlägga (se FÖRLÄGGA, v.2 1); äv. med avs. på djur; företrädesvis i p. pf. (i sht i predikativ anv.) o. i pass.; jfr 2. Jag (går) vanligen ut på galeriet utanför Hr Schmitz matsal, der jag med min pipa sätter mig i den der stationerade gungstolen. CJLAlmqvist (1853) i OoB 1904, s. 19. Den ene af agronomerne stationeras i Tawastehus och den andre i Nyslott stad. SPF 1858, s. 251. KrigVAH 1888, s. 218 (med avs. på krigsfartyg). BtRiksdP 1892, I. 1: nr 50, s. 6 (i pass., om hingstar). En afdelning tzeckiskt infanteri, som ännu är stationerad här på obestämd tid. Lidforss Fragm. 192 (1897, 1904). En tullfiskalstjänst med stationering för innehafvaren tills vidare i Haparanda (är för ansökan ledig). PT 1904, nr 245 A, s. 1. Så for han ner till Egypten där han senast varit stationerad (ss. diplomat). Olzon Földes FiskKattG 111 (1936). Arbetet(R) 9/4 1984, s. 12. jfr UT-STATIONERA. särsk. (mera tillf.) ss. vbalsbst. -ing, dels konkretare, med tanke på den plats l. det läge vari ngn placera(t)s, placering, dels konkret: stationsort. Nästan på dagen för två år sedan .. afgick (bärgningsångaren) ”Hermes” från Stockholm till sin stationering i Medelhafvet. SD(L) 1902, nr 484, s. 3. Jag hoppades nästa år få en bättre stationering. Östergren (1946).
2) (numera bl. mera tillf.) refl.: placera sig l. slå sig ned (på en plats o. d.); äv. utan platsadverbial: bli bofast, bli stationär (se STATIONÄR, adj. I 2). Herr Professoren kan tänka i hvad oro man här (dvs. i Åbo) var, då fienden (dvs. ryssarna) stationerade sig vid Hangö udd. Porthan BrSamt. 1: 153 (1788). Ju mera .. (nomaden) stationerar sig, dess mera hyfsas han. Læstadius 2Journ. 479 (1833). BonnierLM 1978, s. 166 (om högtryck).
3) (numera bl. tillf.) intr.; motsv. STATION II 1, 1 a, b, 3, 5: vara placerad l. stationerad (se 1) (på en plats o. d.) l. (allmännare) varaktigt befinna sig l. hålla till (på en plats o. d.). TT 1871, s. 330. Hela Paris sprang eller stationerade i trapporna (på det hotell där president Krüger bodde). AB 1900, nr 279, s. 2.
Särsk. förb.: STATIONERA UT1010 4. till 1: placera ut (ngn l. ngt) på en station l. på olika stationer (på en plats l. olika platser o. d.). Östergren (1946). jfr utstationera.
-ORT. ort för stationering l. där ngn är stationerad l. ngt är stationerat, stationsort. Ingeniörer (vid telegrafverket) med bestämd stationeringsort. BtRiksdP 1902, 6Hufvudtit. s. 156. Wallquist LappmDokt. 8 (1936; för läkare). 3MeddRArk. 1957, s. 102 (1958; för arkiv).
-PRINCIP. princip (se d. o. 4) för l. utgående från stationering(en). TSvLärov. 1941, s. 358.
Spoiler title
Spoiler content