SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1989  
STAYER stäj4er l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, i bet. 1 m. l. r., i bet. 2 m.//ig.; best. -ern; pl. -ers (IdrBl. 1935, nr 74, s. 11 osv.), äv. -rar l. =.
Etymologi
[liksom d. stayer, t. steher, fr. stayer av eng. stayer, av stay, hålla ut, ytterst till lat. stare, se STÅ, v.]
sport.
1) kapplöpningshäst med stor uthållighet på längre sträckor; motsatt: sprinter. TIdr. 1886, s. 20. BraBöckLex. (1979).
2) om uthållig person, särsk. om långdistanscyklist l. deltagare i uthållighetslopp på cykel; i sht ss. förled i ssgr. (Cyklisten bör) ha funnit, om han är en ”sprinter” eller ”stayer”, d. v. s. om han är en ryttare för korta lopp med spurter eller en för långa lopp med en jemn, god fart, der det gäller att genom farten uttrötta medtäflarne. TIdr. 1895, s. 497. NFSportlex. (1946).
Ssgr (sport.): (1) STAYER-DISTANS. tävlingsdistans för stayer. Man talar i trav om sprinterdistans för löpning 1600 till 1800 m .. om långdistans (stayerdistans) för lopp utöver 2600 m. Sporten 1: 531 (1966).
(1, 2) -EGENSKAP~002, äv. ~200. TurÅ 1956, s. 91.
(2) -FINAL. final i stayerlopp. Swing 1923, nr 40, s. 17.
(2) -LOPP. i cykelsport, om form av banlopp där varje cyklist har en motorcyklist som pacemaker (för minskandet av luftmotståndet). Swing 1923, nr 39, s. 2.
(1) -LÖPNING. i galoppsport: slätlopp (se d. o. 1) omfattande 2400—4000 m (i utlandet äv. längre distanser). 2SvUppslB (1953).
(2) -MÄSTERSKAP~002, äv. ~200. IdrBl. 1935, nr 74, s. 11.
(2) -RYTTARE. jfr -åkare. IdrBl. 1935, nr 74, s. 11.
(2) -VÄRLDSMÄSTARE~0200. IdrBl. 1935, nr 7, s. 7.
Spoiler title
Spoiler content