SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1989  
STERILISATION ster1ilisaʃω4n, äv. -atʃ-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. sterilisation, eng. sterilisation, fr. stérilisation; till STERILISERA]
(i sht i fackspr.) sterilisering.
1) motsv. STERILISERA 2. Ett radikalt förslag .. om möjlighet att oskadliggöra sedlighetsförbrytare genom sterilisation. DN(A) 22/1 1922, s. 1. Lindskog o. Zetterberg (1981). jfr RÖNTGEN-STERILISATION.
Ssgr (i allm. till 2; i sht i fackspr.): STERILISATIONS-APPARAT. steriliseringsapparat. Hygiea 1892, 2: 58. SFS 1934, s. 1082 (för slakteri).
-APPARATUR. [med avs. på senare leden se röntgen-apparatur] jfr steriliserings-apparat. TrängRegl. 1940, s. 485.
-AVDELNING~020. steriliseringsavdelning. TrängRegl. 1940, s. 441 (vid sjukhuskompani).
-BIL. mil. bil för l. med sterilisationsapparatur; jfr -vagn. KrigVAH 1921, s. 138.
-CENTRAL. steriliseringscentral. SvD(A) 22/3 1966, s. 24 (på sjukhus).
(1) -FRÅGA. (i sht förr) steriliseringsfråga; i sht i sg. best. Sterilisationsfrågan. Några social-medicinska och etiska synpunkter. Essen-Möller SterilFråg. Titelbl. (1922).
-UGN. steriliseringsugn. Svenson Sinnessj. 63 (1907).
-VAGN. mil. jfr -bil. KrigVAH 1921, s. 137. (Fält-)Sjukhuset har sterilisationsvagn. SvD(A) 1958, nr 268, s. 11.
Spoiler title
Spoiler content