SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1989  
STERILITET ster1ilite4t l. 0104, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. sterilität, eng. sterility, fr. stérilité; av lat. sterilitas (gen. -tātis), till sterilis, steril (se STERIL)]
om egenskapen l. förhållandet att vara steril.
1) motsv. STERIL 1: ofruktbarhet (se d. o. 1). De stora Ljunghedarna kunna aldrig uppodlas, för deras sterilitet. Barchæus LandthHall. 97 (1773). Traktens ökenartade sterilitet. SvHandordb. (1966).
2) i sht bot. motsv. STERIL 2: ofruktbarhet (se d. o. 2, 3). Agardh LinnéArt. 85 (1885). Bland fruktträden äro de vanligaste typerna av sterilitet två: dels pollensterilitet, dels korsnings- och självsterilitet. NFMånKr. 1938, s. 167. På båda kornsorterna (dvs. tvårads- o. sexradskorn) inträffar sterilitet i axen efter vissa besprutningar. LAT 1954, s. 248. — jfr SEMI-STERILITET.
3) med. motsv. STERIL 3: ofruktsamhet (se d. o. 4). Med afseende å den nära sympathien emellan brösten och lifmodren, föreslår (en läkare) .. att vid sterilitet .. qvinnan skall .. ligga med ett spädt barn vid bröstet. Hygiea 1844, s. 429. Smitt SkandFisk. 838 (1895; hos laxar). Det finns .. olika former av ärftlig sterilitet. SvFolket 13: 175 (1940). 1NJA 1945, s. 392 (hos man).
4) i sht med. motsv. STERIL 4: frihet (se d. o. 10) från levande mikroorganismer. TT 1903, V. s. 2 (hos vatten). Ingen fullt effektiv .. metod finnes för desinfektion av händerna .. En viss bakteriefattigdom kan man ernå men icke full sterilitet av handen. LbKir. 1: 488 (1920). Normal läkning förutsätter hundraprocentig sterilitet. SvHandordb. (1966).
5) (i sht i vitter stil) motsv. STERIL 5; ofta: ofruktbarhet (se d. o. 1 a, 5) l. improduktivitet (i andligt avseende) o. d. Andlig, litterär sterilitet. (Man har) ansett mitt sinnes hufvudegenskap vara torrhet, sterilitet, ande- och poesifattigdom. Reuterdahl Mem. 48 (1856). Steriliteten inom den hegelska skolan är bekant. Bolin Statsl. 2: 316 (1871). Till sjöss är de demokratiska umgängesformerna absolut okända. — Manskap och midskeppsmän är två skilda världar .. Det leder till utarmning och sterilitet. Kjellgren Smar. 104 (1939). Edfelt i 3SAH LXXVII. 1: 25 (1969).
Ssgr: (2) STERILITETS-BARRIÄR. bildl.: barriär (se d. o. 3) som åstadkommer sterilitet. SvFolket 12: 156 (1940).
(3) -BEHANDLING. medicinsk behandling avseende att åstadkomma l. bota sterilitet. SFS 1914, s. 629.
(2, 3) -FAKTOR. (i fackspr.) faktor (se d. o. II 2) som orsakar sterilitet; särsk. (bot.) till 2. VäxtLiv 3: 647 (1936).
(2) -GRUPP. bot. inom en art: växtgrupp vars individer ss. bärare av anlagskombination(er) är sinsemellan sterila (men fertila i förhållande till andra grupper inom arten). VäxtLiv 3: 648 (1936).
(2, 3) -ORSAK~02 l. ~20. orsak till sterilitet; särsk. (med. o. veter.) till 3. LAT 1954, s. 423. Bergstrand SvLäkS 323 (1958).
(2, 3) -UNDERSÖKNING~0020. undersökning med uppgift att utröna ev. sterilitet l. orsaker till sådan o. d. Östergren (1946).
Spoiler title
Spoiler content