SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1989  
STEROL sterå4l, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. sterol, fr. stérole; till gr. στερεός, styv, stel m. m. (se STEREO-), medelst den i kemiska benämningar vanliga ändelsen -ol. — Jfr STEROID]
biol. o. kem. om vart o. ett av en grupp i växt- o. djurfetter förekommande, till steroiderna hörande ämnen som kännetecknas av en hydroxylgrupp vid kolatom 3 o. en kedja av 8—10 kolatomer vid kolatom 17 i molekylen; jfr STERIN. SvUppslB (1935). Både estrarna och åtminstone vissa av sterolerna kunna bringas i verklig vattenlösning och den i människoorganismen kvantitativt mest betydelsefulla, kolesterol (resp. dess estrar), finnes i verklig lösning i blodplasman (särskilt estrarna). Hammarsten BiokemSnapsh. 82 (1937).
Spoiler title
Spoiler content