SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2000  
SYNODISK, adj.
Etymologi
[jfr t. synodisch, eng. synodic, synodical, fr. synodique; av senlat. synodicus, av gr. συνοδικός; till SYNOD]
1) (numera föga br.): som tillhör l. avser l. gäller en synod (se d. o. 1); jfr SYNODALISK. Slijke Wäderhattar .. skole medh rätta icke tilstädias at komma til någet Synodiskt Samqwemme. Schroderus Os. 1: 762 (1635). Theras egne Synodiske Handlingar, them the hafwa sielfwe aff Trycket låtit vthgå. Därs. III. 1: 347. LoW (1911).
2) astron.: som utgörs av tiden mellan två på varandra följande lika faser (se fas, sbst.3 1); särsk. dels om omloppstid (för månen l. för planet), dels om månad. Hwad kallar man en synodisk Månad? Hela den Tiden, som framlöper emellan 2:ne Nymånader, och som räknas til 29 dagar och 12 timar. Gjörwell o. Bergklint Sam. 45 (1775). (Tiden) hvilken månen använder för att fullborda ett helt omlopp i förhållande till solen, benämnes månens synodiska omloppstid. Lindhagen Astr. 400 (1860). Den urgamla kretsen af 60 solår såsom lika med 742 synodiske månader. Rydberg Urpatr. 11 (1873). Den s. k. synodiska omloppstiden (för planeten Mars), mellantiden mellan två successiva oppositioner, utgör .. omkr. 780 dygn. 2NF 17: 1051 (1912). Läroböckerna meddela tabeller över planeternas såväl solavstånd som sideriska och synodiska omloppstider. TMatFysKemi 191819, s. 162. Månens synodiska omlopp kring jorden. 2NF 33: 3 (1921). En synodisk månad, vars längd är ungefär 29 dygn 12 t. 44 min. 2,98 sek., ett månvarv. NordKult. 21: 2 (1934). JägUppslB 580 (1989).
Spoiler title