SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2000  
SYNOPTISK -op4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. synoptisch, eng. synoptic, fr. synoptique; av nylat. synopticus, av gr. συνοπτικός, till σύνωψις, samsyn, översikt (se SYNOPS). — Jfr SYNOPTIK]
1) (i fackspr.) som (gm bild l. grafisk, t. ex. tabellarisk, framställning) samtidigt återger iakttagelser av flera förhållanden, särsk. observationer på olika platser vid samma tidpunkt; äv.: översiktlig l. kortfattad l. sammanfattande o. d. Synoptiska upsatsen på hornblendearterna har mycket både intresserat och confunderat mig. Berzelius Brev 8: 48 (1817). En Synoptisk teckning för hela landet af de Epidemiska Sjukdomarnes gång. SPF 1845, s. 77. Polyglott-bibel .. där de viktigaste öfversättningarna på olika språk med eller utan grundtexten äro synoptiskt sammanställda. 2NF 21: 1297 (1914). En .. synoptisk tabell över olika länders kulturbedrifter. NordT 1929, s. 298. Synoptisk .. (dvs.) översiktlig, överskådlig, översikts-. IllSvOrdb. (1955).
2) teol. i pl., sammanfattande, om Matteus’, Markus’ o. Lukas’ evangelier: som (i stort sett) ger samma framställning beträffande Jesu liv o. lära (i motsats till Johannes’ evangelium), som är synoptiker. De tre första Evangelierna erbjuda de största likheter sinsemellan och kalllas derföre Synoptiska. Norbeck Theol. 16 (1866). (Teologen J. G. Eichhorn) hävdade i fråga om de synoptiska evangelierna hypotesen om ett urevangelium. Lindblom TegnBib. 81 (1946).
3) meteorol. om väderlekskarta: som medelst linjer l. symboler (t. ex. isobarer, isotermer, siffror l. tecken) visar överensstämmelser mellan meteorologiska förhållanden (temperatur, lufttryck, vindar o. d.) på olika platser vid samma tidpunkt; äv. om tabell l. metod l. meteorologisk station o. d.: som (på sådant sätt) åskådliggör l. lämnar l. bearbetar uppgifter om (samtidiga) meteorologiska förhållanden på en (l. flera) plats(er). UB 3: 523 (1873; om karta). Synoptiska tabeller uppgöras för hvarje dag af året öfver nederbördens art och mängd, åskväder, dimma, dagg (osv.). Lundin NSthm 377 (1888). Den i vår tids meteorologi så viktiga synoptiska metoden, hvarigenom lufttrycket, vindarna och öfriga väderleksfenomen dag efter dag åskådliggöras medelst kartor. 2NF 16: 1322 (1912). Den förste, som med användande av samtidiga observationer uppritade synoptiska kartor, var den tyske forskaren Brandes 1820. Ångström PraktMet. 14 (1926). MotRiksd. 1982/83, nr 778, s. 15 (om station).
Spoiler title
Spoiler content