SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2002  
TABETIKER tabe4tiker, m. ⁄ ⁄ ig.
Etymologi
[bildning till TABETISK]
med. person som lider av tabes (dvs. sjukdom kännetecknad av allvarlig avmagring), särsk. den vid syfilis förekommande sjukdomsformen tabes dorsalis. Förlamning af urinblåsan .. var rådande hos denna tabetiker, hvilken behandlats 2 à 3 månader under 10 år å rad. Wide MedGymn. 258 (1896).
Spoiler title