SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TAGANDE, sbst., se taga, v.