SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2003  
TANKA taŋ3ka2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[liksom dan. o. nor. tanke o. t. tanken av eng. tank; till TANK, sbst.1]
fylla på (flytande) bränsle i tank, förse med drivmedel; äv. med avs. på bränsle; äv. abs. l. intr.; äv. i utvidgad anv., i fråga om att tillföra l. fylla på flytande ämne (till annat än tank). Tanka bensin. Tanka bilen. Stanna, mellanlanda för att tanka. Denna (flyg)maskin var .. icke den första som tankat i luften. SvD(A) 1 ⁄ 8 1929, s. 7. Jorden runt utan mellanlandning och tankning. UNT 2 ⁄ 5 1949, s. 3. Chauffören stannade .. för att tanka sin vagn. SvD 10 ⁄ 5 1955, s. 11. Jag körde in på en mack för att tanka. Trenter SkönJuv. 165 (1991). Pumpen (som är inopererad i bukhålan o. tillför medicin) .. tankas via en nål en gång i månaden. DN 4 ⁄ 6 1993, s. A1. — jfr SNABB-TANKA. — särsk. (vard.) i mer l. mindre bildl. anv., särsk.
a) intr.: intaga alkoholhaltig dryck, dricka sig full, supa. Han måste ha tankat ganska ordentligt själv, innan han företog sig något så dåraktigt. Hammarling Wodehouse BillErövr. 271 (1937). Vissa har tankat lite innan de går ombord och .. stämningen .. (är) hög redan före avgång. DN 24 ⁄ 9 1993, Bil. s. 2.
b) fylla på förråd av l. tillföra vätska l. energi l. styrka till person; särsk. i fråga om biologiskt l. känslomässigt l. psykologiskt behov. Grundidén med hotellen är att man .. skall kunna ”tanka sömn”. GbgP 11 ⁄ 9 1988, s. 17. Som ensamstående har jag behov av gifta vänner, med barn och vardagsliv. Hos dem får jag ”tanka” vanligt liv – och värme. SvD 12 ⁄ 2 1998, s. 16. Varför stod du ut längst (i bastun)? .. Jag hade tankat bra med vätska. DN 21 ⁄ 6 1999, s. A1.
c) i fråga om elektroniskt lagrad information: överföra information l. data, i sht från en (större l. central) enhet till en annan (mindre l. perifer); äv. i fråga om (elektrisk) energi: ladda. I stort sett tankas hela den tryckta tidningen över till databasen. DN 22 ⁄ 11 1994, s. C5. Snart kommer det uppladdningsbara cash-kortet att ersätta plånboken. ”Tanka” kortet med pengar från ditt .. konto och betala .. enkelt i affären. SvD 13 ⁄ 9 1996, s. 20. (Gräsklipparen körs) in i en laddningsstation för att ”tanka” ny ström. DN 28 ⁄ 7 1998, s. A16.
Särsk. förb. (till c): TANKA IN10 4. i fråga om elektroniskt lagrad information: överföra (information från en (större) enhet till en annan (mindre)). Tullmyndigheten .. har bestämt sig för att inte ta ut moms för program som tankas in över Internet. Metro(Sthm) 19 ⁄ 3 1996, s. 10.
TANKA NER10 4. jfr tanka in. (Videosekvensen) hade man ”tankat ner” i avdelningen ”cyber city”. DN 27 ⁄ 11 1994, s. A18.
Ssgr (Anm. Vissa av nedanstående ssgr kan äv. hänföras till tank, sbst.1): A: TANK-AUTOMAT. (mera tillf.) automat för tankning (av bensin o. d.); jfr tankomat o. tanknings-automat. SAOL (1986).
-BAR. (numera mindre br.) bensinstation med självbetjäning; jfr snabb-tank. DN(A) 1 ⁄ 4 1965, s. 17.
-FLYGNING. särsk. (förr) om flygning (med tankning under färd) med syfte att slå rekord i flygning utan mellanlandning. Sedan .. (1923) ha inga tankflygningar ägt rum förrän detta år. SvD(A) 1 ⁄ 8 1929, s. 7.
-FLYGPLAN~02 l. ~20. = -plan. Egna tankflygplan medger att bombplanen .. kan flyga nonstop .. mer än 20 timmar. SDS 22 ⁄ 2 1965, s. 5.
-MUFF. tätningsanordning i form av veckat gummirör som sitter runt bensinslangs munstycke o. hindrar utsläpp av skadliga bensinångor vid tankning; jfr muff, sbst.1 2. Efter .. motstånd går .. oljebolagen med på att införa tankmuffar, en liten krage av gummi, som skyddar både hälsa och miljö. SvD 26 ⁄ 7 1989, s. 7.
-PLAN. flygplan avsett att tanka annat flygplan under färd; jfr -flygplan. DN(A) 23 ⁄ 9 1934, s. 9. Flygsträckan är så lång att transportplanet måste åtföljas av ett tankplan för tankning i luften. SvD 7 ⁄ 6 1996, s. 5.
-STÄLLE. [jfr t. tankstelle] (vard.) ställe där man tankar (bensin); bensinstation, tapp. Allt du köper på ditt tankställe. SDS 9 ⁄ 12 1978, s. 10 (i annons).
B: TANKNINGS-AUTOMAT. (tillf.) = tank-automat. BonnierSvOrdb. 345 (1980).
-MÖJLIGHET~002, äv. ~200. NFMånKr. 1939, s. 70. Största bekymret med tankningsmöjligheterna har de som kör biogasbilar. DN 2 ⁄ 12 1999, s. C2.
-STÄLLE. jfr tank-ställe; äv. bildl. Där fanns en .. fristad mot dumhet och formaliteter och ett tankningsställe för sunt förnuft. SvD 21 ⁄ 2 1985, s. 20. DN 30 ⁄ 3 1999, s. A10.
Spoiler title
Spoiler content