SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2003  
TAST tas4t, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. tast, taste, t. o. fr. taste; av it. tasto, avledn. av tastare (se TASTA). — Jfr TASTATUR]
(numera föga br.) tangent (se d. o. 2) på piano l. orgel o. d. som manövreras med hand l. fot l. knä. (Tonföljden) börjas i fjerde radens åttonde tact i G dur; på tasten d och räcker 8 tacter. Vogler Clavérsch. 53 (1798). (Orgelns pedalklaver) är enligt kontrakt konstrueradt och dess taster dessutom belagde, heltonerna med messing och semitonerna med jern. KyrkohÅ 1935, s. 123 (1871). Ekbohrn (1936).
Spoiler title