SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2004  
TERMISK tær4misk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. th-)
Etymologi
[jfr t. thermisch, ävensom eng. thermic, fr. thermique; bildat till gr. ϑέρμη, värme, hetta, l. ϑερμός, varm, (se TERM, sbst.3)]
(i sht i fackspr.) som gäller l. har avseende på l. hör samman med l. är betingad l. beroende av värme(förhållanden); särsk. i ett flertal fysikaliska o. tekniska fackuttr. ss. termiskt lågtryck, lågtryck som uppstår gm uppvärmning av (marken o. därigm) lägre luftlager (som därför stiger med följd att lufttrycket sjunker), termisk utmattning, försvagning av l. brott i ett material beroende på temperaturfördelningar som varierar över tiden o. orsakar växlande spänningar; jfr TERMAL. Wrede ÅrsbVetA 1840, s. 67. Bland .. yttre orsaker (till lokal vävnadsdöd) må nämnas termisk inverkan (förfrysning eller förbränning af en kroppsdel). 2NF 19: 744 (1913). (Vulkaniserad kautschuk) har större motståndskraft mot mekanisk, termisk och kemisk påfrestning. Arrhenius Kem. 290 (1919). I termiskt avseende måste tändstiftet tåla en häftig temperaturökning med efterföljande snabb avkylning. AutB 1: 273 (1947). Under studiet av Yellowstones Grand Canyon uppstod .. diskussioner rörande det termiska vattnets roll i den fluviatila erosionen. Ymer 1952, s. 272. TNCPubl. 68: 140 (1977: termisk utmattning). Termisk isolering .. hindrar transport av värmeenergi. TNCPubl. 89: 185 (1988).
Spoiler title
Spoiler content