SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TOLERERA tol1ere4ra l. tωl1-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (numera föga br., SvD(A) 31 ⁄ 7 1932, s. 4).
Ordformer
(tolerera (-ll-) 1629 osv. tolloreras, pass. 1664)
Etymologi
[jfr t. tolerieren; sannol. av fr. tolérer; av lat. tolerare, fördraga; sannol. avledn. av en icke anträffad substantivisk s-stam till tollere, lyfta, ta på sig m. m.; till den rot som äv. föreligger i TÅLA. — Jfr TOLERABEL, TOLERANS, TOLERANT]
1) (med viss tvekan (o. utan uttalat medgivande l. erkännande o. d.)) tillåta (existensen l. förekomsten l. närvaron av ngt), ha fördrag med; äv. närmande sig l. övergående i bet.: acceptera, godta; särsk. med att-sats ss. obj.: ha överseende l. hålla till godo med; äv. med personobj.: ha tålamod l. överseende med, visa fördragsamhet mot, förr stundom närmande sig l. övergående i bet.: finna tillräcklig(t duglig) för (viss uppgift l. syssla o. d.). AOxenstierna 4: 457 (1629). (Han är) befrijat ifrån en .. Pro-Cancellarii beskyllning, dertill med tolereras han i kyrckian och Consistoriis, hwarföre bör han då förbijgås med Rectoratet? ConsAcAboP 6: 203 (1687). Edictet i Nantes af 1598, som tolererade Hugenotterne. Gjörwell o. Bergklint Sam. 229 (1775). Skall Staten endast tolerera sina egna nödwändiga elementer – Familj, Corporation, Stånd? .. Eller skall den uttryckligt erkänna, och med detsamma bekräfta .. och ordna dem? Geijer Nytt 183 (1823). Köpare av byggnadsvirke borde .. ej tolerera, att detta är infekterat med insekter. Trägårdh Skogsins. 483 (1939). Folkets breda lager med Sigismunds farbror hertig Karl i spetsen stod enigt kring föresatsen att inte tolerera en katolsk fanatiker på tronen. Grimberg VärldH 10: 688 (1941). Julkorven måste stoppas, farfar tolererade inte halvfabrikat. Malmsten DagKastanj. 26 (1994).
2) (i sht i fackspr., särsk. med.) om person l. organism l. organ o. d.: ha förmåga att fördraga (ngt, i sht visst näringsämne l. läkemedel l. viss behandling o. d.) l. utan menliga följder stå emot (ogynnsamma förhållanden), tåla, uthärda; särsk. med avs. på farmakologiskt medel.: (utan biverkan l. oönskad reaktion) tåla fortgående l. ökad verkan av. SvGeogrÅb. 1929, s. 17. (Läkemedlet) tolereras som regel väl .. Vid besvärande biverkningar, rådgör med behandlande läkare. PatFass 199091, s. 449. Lysrörsstudien skulle kunna förklara varför några personer inte tolererar visst ljus. SvD 2 ⁄ 9 1996, s. 4. På senare år har det börjat framställas humana antikroppar. Dessa härrör från människan och tolereras bättre av det mänskliga immunsystemet. VeckAff. 2001, nr 23, s. 61.
Avledn.: TOLERERBAR, adj.
1) till 1: tolerabel (se d. o. 1). Skådebanan 1908, nr 8, s. 9.
2) (i sht i fackspr.) till 2: tolerabel (se d. o. 2). Vi vill f. n. inte bestämma någon gräns för den tolererbara mängden radioaktiv jod i mjölk. SvD(A) 16 ⁄ 9 1962, s. 11.
Spoiler title
Spoiler content