SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2007  
TRAMPOLIN tram1pwli4n, äv. -po-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(trambolin- i ssg 1830 (: trambolin-språng). trambulin- i ssg 1808 (: trambulinsprång)1809 (: trambulinsprång). trampolin 1821 osv.)
Etymologi
[(möjl. gm förmedling av t. trampolin(e)) av it. trampolino, ä. it. trampellino, av trampellare, skaka, röra, spela stränginstrument, av ljudhärmande ursprung]
i sht sport. o. gymn.
1) språngbräda l. ansatsbräda använd för hopp l. språng o. d.; äv. med inbegrepp av den ställning, vari språngbrädan osv. är fäst; särsk. dels om sviktande språngbräda osv. för gymnastiska hopp l. lägre simhopp, dels om fast språngbräda för höga simhopp (särsk. i förb. fast trampolin). Westee (1842). Trampolin .. (dvs.) springbräde, som af lindansare eller luftspringare begagnas vid saltomortaler. Gynther ConvHlex. (1848). Präktiga (sim)hopp .. från svigten och de högsta trampolinerna. TIdr. 1895, s. 335. Svikthopp från fjädrande trampolin. SvUppslB 24: 823 (1935). IdrIMar. 1935, s. 112 (: fast trampolin). Trampolin kallas stundom den i gymnastiken använda språngbrädan. NFSportlex. (1946). — särsk. i mer l. mindre bildl. anv., om ngt som fungerar l. används ss. redskap l. medel o. d. att uppnå ngt; jfr språng-bräde 2. Levertin Linné 30 (1906). Efter kort tid i maktens centrum blev kanslihuset en trampolin som kastade upp flera rejält på karriärstegen. SvD 17 ⁄ 2 1986, s. 10.
2) studsmatta; äv. om hoppning på sådan studsmatta ss. sport(gren). Den nya RF-sporten trampolin. Trampolin är detsamma som vi tidigare okunnigt kallat studsmatta. GbgP 22 ⁄ 9 1983, s. 45. Trampolin .. i cirkusvärlden allmänt använd benämning på studsmatta. NE (1995).
Ssgr (i sht sport. o. gymn.): TRAMPOLIN-HOPP.
1) till 1: simhopp(ning) från trampolin. TIdr. 1896, s. 468. Världsmästare i ”raka trampolinhopp”. IdrFinl. 4: 116 (1906).
2) till 2: hopp(ning) på trampolin. Hopp på studsmatta .. Herrarnas och damernas individuella trampolinhopp. Expressen 9 ⁄ 9 2000, s. 55. De .. har drillats i akrobatik .. trampolinhopp, trapetskonst och annat som hör nycirkusen till. DN 2 ⁄ 6 2005, s. A40.
(1) -SPRÅNG. (numera bl. tillf.) språng från trampolin; särsk. dels om simhopp(ning), dels (i fråga om ä. förh.) om akrobatiska språng l. hopp; äv. dels oeg. (jfr språng, sbst.1 I 1 e), dels mer l. mindre bildl. Ett Divertiszement .. som består uti Lindansning, .. Trambulinsprång och Voltigering. DA 1808, nr 1, s. 3. (Det är) aderton månader .. sedan Herr Vitalis gjorde sina första Trampolinsprång på snillets bana. Sjöberg (SVS) 2: 83 (1821). Mört och andra mindre fiskar .. tumlade omkring i djerfva trampolinsprång. Crusenstolpe Tess. 2: 182 (1847). Täflingen i trampolinsprång och sträcksimning. IdrFinl. 4: 116 (1906).
Spoiler title
Spoiler content