SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2007  
TRANSPORTABEL tran1sporta4bel, adj. -bla; -blare. adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -tt-)
Etymologi
[liksom t. transportabel av fr. transportable; till transporter (se TRANSPORTERA). — Jfr TRANSPORTABILITET]
1) som (mer l. mindre lätt) kan transporteras, flyttbar. Uppå .. alla sorter transportable Meubler, Husgeråd och flera slags waror .. skola Lån utlemnas. PH 10: 887 (1772). Intet är du så tjock ännu, att du inte är rätt transportable. Adlersparre BrHustru 65 (1810). Transportabla fräsapparater .. För planfräsning, borrning och gängning. HufvudkatalSonesson 1920, 1: 280. Transportabla arbetsbord av järn, höj- och sänkbara, kan användas såväl i verkstaden som på byggnadsplatserna. Varulex. Byggn. 2: 200 (1955). jfr SJÄLV-TRANSPORTABEL.
2) (numera bl. tillf.) om växel o. d.: som kan överföras l. överlåtas (till annan person); jfr TRANSPORTERA 3. Till viss man eller order ställda (dock ej in blanko transporttabla) växlar. EkonS 1: 310 (1893). Särskildt främjas spekulationen under form af kassaaffärer genom transportabla lagerbevis. EkonS 2: 444 (1899).
Spoiler title
Spoiler content