SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2007  
TRASSENT trasen4t, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tracent (-s-) 16711792. trassant (-sz-) 18521873. trassent (-sz-) 1726 osv.)
Etymologi
[av ä. t. trassent (t. trassant), till trassieren (se TRASSERA)]
bankv. person som utställer l. trasserar växel l. check. Wäxel-Rätt 1671, s. A 2 a. Traszenten kan sätta på sin Wäxel hwad pris han behagar. DA 1771, nr 7, s. 1. Vexeln är .. ett skuldebref i vexelform: då en person .. trassenten, förpligtar sig att betala till en bestämd person .. en bestämd penningsumma; detta är egen vexel. Rosenberg Bankv. 251 (1878). Enligt checklagen .. skall check innehålla .. underskrift av den som utställer checken (utställaren, trassenten). SvAffärslex. 97 (1948).