SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
UNDERHANDS- underhan4ds-, ssgsförled.
Etymologi
[ssgsform till uttr. under hand (se HAND 13 i β)]
ss. förled i ssgr: under hand (se HAND 13 i β).
Ssgr: UNDERHANDS-ACKORD. jur. frivillig uppgörelse mellan gäldenär o. borgenär(er) (utan myndighets deltagande) avseende anstånd med l. nedsättning av skuld(s betalning); jfr ackord 1 d. 2NF 30: 491 (1920). Företaget har nu tvingats söka ett underhandsackord på 50 procent hos sina leverantörer. GbgP 10/12 1992, s. 20.
-BESKED. (inofficiellt) besked avseende (utgången av) ännu oavslutat ärende; jfr -upplysning. SAOL (1950). Vid denna upplagas pressläggning var ett formellt beslut inte fattat. Men Sverige har fått ett underhandsbesked från det amerikanska utrikesdepartementet. DN 2/2 2002, s. A2.
-FÖRSÄLJNING. jur. försäljning som sker (enskilt) utan auktionsförfarande. SkogsvT 1904, s. 215.
-KONTAKT. inofficiell l. informell kontakt (se d. o. 2) (i sht med myndighet(sperson) o. d.) med syfte att påverka l. utröna utgången av ännu oavslutat ärende. TSvLärov. 1953, s. 319. (Utrikesministern) uppgav .. att den första underhandskontakten med FNL togs i Algeriet i början av september 1965 och sedan dess har sammanträffanden skett regelbundet. SvD(A) 19/4 1968, s. 3.
-LÖFTE. löfte (av privat l. inofficiell natur) avgivet före ärendes avslutande. SAOL (1950).
-UPPLYSNING˜020. jfr -besked. Det är systemet med spioner och öfverspioner, krokvägar och underhandsupplysningar .. som går igen i all sin glans. NDA 18/7 1912, s. 1.
-ÖVERENSKOMMELSE. inofficiell (o. hemlig) överenskommelse. SvFlH 2: 486 (1943). Gissningar om att det skulle kunna ha förelegat en underhandsöverenskommelse mellan senatorn och Kissinger om att just nu inte driva frågan alltför hårt. SvD 12/9 1973, s. 6.
Spoiler title
Spoiler content