SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2011  
UPPRÄTTHÅLLA up3rät~hol2a, förr äv. UPPRÄTHÅLLA, v. -håller, -höll, -hållit, -hållen (se för övr. HÅLLA, v.1). vbalsbst. -ANDE, -ELSE, -NING; -ARE (se avledn.).
Ordformer
(oprätt- 16691682. upprätt- 1760 osv. uprät- 16891865. uprätt- 16971813)
Etymologi
[jfr d. opretholde; bildat till uttr. hålla ngn l. ngt upprätt (se HÅLLA, v.1, UPP-RÄTT)]
1) (numera bl. tillf.) hålla (ngn l. ngt) upprätt (se d. o. 1). Serenius EngÅkerm. 127 (1727). Cacao är en frukt, som wäxer på et Trä .. så swagt at til des uprätthollande et annat Trä måste planteras der bredewid. König LärdÖfn. 5: 72 (1747). Barnets första afsiktliga rörelser äro gripandet efter yttre föremål, som det ser, samt upprätthållandet af hufvudet. Ribbing BarnFostr. 61 (1892). Tiberius skyndade fram till honom, böjde sig över honom och upprätthöll honom med sina armar. Åkerhielm Tib. 223 (1929).
2) mer l. mindre bildl.: bevara l. bibehålla l. vidmakthålla l. slå vakt om (ngt); äv.: hålla (ngn) vid liv l. igång (jfr UPP-RÄTT 2); äv. med avs. på befattning o. d.: sköta. Upprätthålla lag och ordning, disciplinen. CivInstr. 461 (1669). Likväl är hoppet det enda, som uprätthåller den olycklige, säger man. Stridsberg Friman 8 (1798). Den akademiska värdigheten, som skulle upprätthållas af præses, förlorade gång på gång jemvigten. Wennerberg 2: XLVI (1882). Unionens upprätthållande. Billing AntRiksd. 94 (1894). (Vattnet har) betydelse som värmebevarare och bidrar därigenom till upprätthållandet av en normal kroppstemperatur. StKokb. 7 (1940). Vid 1500-talets mitt upprätthölls denna befattning av en man vid namn Severinus. Arv 1955, s. 52. Lunds gamla hantverkstraditioner upprätthölls fortfarande, och hantverket expanderade t.o.m. något under 1700-talet. Kulturen 1990, s. 113. — jfr SJÄLV-UPPRÄTTHÅLLELSE.
Avledn. (till 2): UPPRÄTTHÅLLARE, m.//ig. om person som upprätthåller ngt; äv. (i Finl.): huvudman (se d. o. 2). Nordforss (1805). Fredens öfwerste upprätthållare war konungen. Reuterdahl SKH II. 1: 50 (1843). Språkbrukets upprätthållare och omdanare, det är just vi, vi som bruka språket. Wulff HistTemp. 5 (1900). Upprätthållare är Kotka Svenska Samskolas Garantiförening. Hufvudstadsbl. 12/9 1999, s. 28.
Spoiler title
Spoiler content