SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VACCINERA vak1sine4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr VACCINATION.
Ordformer
(förr äv. -kc-, -ks-)
Etymologi
[jfr d. vaccinere, t. vakzinieren, fr. vacciner; till VACCIN; jfr eng. vaccinate. — Jfr VACCINATRIS, VACCINATÖR]
utföra vaccination på (ngn) (mot ngt); ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare, om enskild omgång av behandlingen; äv. refl., liktydigt med: låta sig vaccineras; äv. i utvidgad l. bildl. anv., i fråga om att utveckla skydd mot ngt; förr särsk. (o. urspr.) i fråga om (var l. vätska från) kokoppor. Weste (1807). Numera måste enligt lagens påbud alla föräldrar låta vaccinera sina barn. Berlin Lsb. 46 (1852). Enligt .. (vaccinationslagen) skall ett barn vaccineras senast under det år, då det fyller 6 år. Flodström SvFolk 112 (1918). Huden .. spännes som vid vaccinering. Fatab. 1928, s. 113. Lärare, som reagerar negativt för tuberkulin, bör av skolläkaren tillrådas låta vaccinera sig emot tuberkulos. SFS 1951, s. 2126. Det kan vara nödvändigt att vaccinera sig inför besök i vissa länder. Staffansson Berger Hiking 125 (2006). Upplevelserna av koncentrationsläger .. (hade) vaccinerat henne mot allt vad nazism och antisemitism hette. Östling NazSens. 208 (2008). Att vaccinera sin stallkatt mot kattsnuva och kattpest .. borde vara en självklarhet. Hellman Holmström KattBet. 50 (2009). — jfr OM-, RE-, SMITTKOPPS-VACCINERA o. O-VACCINERAD o. KOLERA-, RABIES-, SMITTKOPPS-VACCINERING m. fl.
Spoiler title
Spoiler content