SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2014  
VARIANS var1ian4s, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d., nor. varians, t. varianz, eng., fr. variance; ytterst av lat. variantia (se VARIANT, sbst.)]
statist. statistiskt mått för spridning i en variabel uträknat ss. standardavvikelse i kvadrat. I vår variationsanalys hade vi fått variansen på serien av gruppmedeltal, om vi enbart adderat summan av kvadraterna på deras avvikelser från totalmedeltalet. LAHT 1933, s. 923. Variansen i lammens födelsevikt beror .. till omkring 20 % på moderns individualitet. LAT 1954, s. 304.
Ssg (statist.): VARIANS-ANALYS. analysmetod för att jämföra medelvärden av olika observationsstudier; jfr analys e. Bonnier o. Tedin BiolVar. 43 (1940).
Spoiler title
Spoiler content