SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VIKARIERA vik1arie4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. -c-)
Etymologi
[jfr d. vikariere, t. vikariieren; till VIKARIE, sbst.2 — Jfr VICKA, v.2]
i annan persons ställe (mer l. mindre tillfälligt) utföra dennes arbete l. uppdrag l. syssla, fungera ss. ersättare l. ställföreträdare; äv. mer l. mindre bildl., om sak: utgöra ersättning (för ngt); särsk. i uttr. vikariera för ngn l. ngt; i Finl. äv. tr.: ersätta (ngn). MoB 2: 150 (1797). De olika sje-ljud, som i olika trakter vikariera för hvarandra. Lundell Rättstafn. 68 (1886). Är blott den ena njuren sjuk, så kan den friska njuren vikariera för den sjuka. Helsov. 1893, s. 232. Jag är inte .. (arg) för att han stal hela min packning och lät mig vikariera två dar för sig i arresten. Serner YussufKh. 107 (1916). Flottans musikkår konserterade varje kväll under sommarmånaderna utom 14 dagar i juli, då Stockholms Promenadorkester vikarierade. Fatab. 1949, s. 223. Hallenberg vikarierade 1787 en längre tid .. som akademiens sekreterare för Gudmund Jöran Adlerbeth. 3SAH LXV. 2: 168 (1955). Det hör .. till saken att den som vikarierar Presidenten är helt oåtkomlig .. för det offentliga ordet. Hufvudstadsbl. 26/6 1991, s. 3. — jfr SEMESTER-, SJUK-VIKARIERA. — särsk.
a) inom utbildningsväsendet. Rector fant onödigt at .. ånyo installera honom, emedan han förut vicarierat uti samma Class. ÅbSvUndH 83–84: 252 (1771). (De) måste vara skyldige att vikariera, när professorn har förfall. 3SAH 2: 45 (1876). Extra och vikarierande lärare och lärarinnor förordnas af Öfverstyrelsen. SFS 1905, nr 6, s. 35.
b) [efter kyrkolat. satisfactio vicaria] teol. i uttr. vikarierande tillfyllestgörelse, ställföreträdande tillfyllestgörelse (se TILLFYLLESTGÖRELSE 2 slutet). JournSvL 1798, s. 7. (Engelhardt) förklarade lärorna om arfsynden och Christi vicarierande tillfyllestgörelse för skrift- och förnuftsvidriga. Rydberg o. Tegnér Engelhardt 3: 542 (1837).
c) bot. o. zool. i sådana uttr. som vikarierande art l. form, i fråga om närbesläktade arter l. former som lever i skilda geografiska områden men inom motsvarande ekologiska nischer. Dessa djurarters närstående representanter i andra .. verldsdelar .. äro egentligen de, hvilka i zoologien erhållit benämningen vikarierande djurformer. Boheman ÅrsbVetA 185556, s. 32. En ostlig vikarierande art. BotN 1904, s. 145.
d) [efter nylat. menstruatio vicaria] (i sht i ä. medicinskt fackspr.) i sådana uttr. som vikarierande blödning l. reglering, om blödning från annat organ än livmodern som kan uppträda vid (utebliven) menstruation. Det finnes .. en s. k. vikarierande lungblödning, hvilken uppträder hos kvinnor i stället för uteblifven reglering. Wretlind Läk. 7: 118 (1899). Wretlind Läk. 8: 129 (1900: reglering). Egendomliga äro de s. k. vikarierande menstruationsblödningarna, någon gång uppträdande blödningar vid uteblifven menstruation eller samtidigt med denna från näsans, luftvägarnas, tarmkanalens eller urinvägarnas slemhinna. 2NF 18: 132 (1912). Wernstedt (1935).
Spoiler title
Spoiler content