SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2017  
VISUALISERA vis1ɯal1ise4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (se avledn.).
Ordformer
(förr äv. -ize-)
Etymologi
[liksom d. visualisere efter eng. visualize, avledn. av visual, av ffr. visual (se VISUELL)]
ge en bild av l. idé om l. åskådliggöra (ngt); äv.: föreställa sig l. forma en inre bild av (ngt); vanl. med avs. på ngt icke närvarande l. abstrakt. DN(A) 10/7 1931, s. 4. Omöjligheten att med mikroskopiska modeller .. visualisera de för oss mystiska förloppen inne i atomerna. DN(A) 5/4 1936, s. 37. Jag lyckades visualisera ett schackbräde framför mig. Gustafsson FamF 19 (1975). Michelangelo visualiserar (i Yttersta domen) människans rädsla och fruktan, inte en helvetisk kroppslig tortyr. GbgP 3/6 1994, s. 48. Visualisera att du når målen. FeminaMånMag. 2003, nr 8, s. 159.
Avledn.: VISUALISERARE, m.//ig. [jfr eng. visualizer] person som visualiserar ngt; särsk. om reklamman med uppgift att i bild åskådliggöra idé l. plan o. d.; jfr visualiser. SvD(A) 11/11 1964, s. 46. (Nyhetsredaktionen hade för att uppdatera Vädret) kallat in experter och tecknare och datoranimatörer och radarsekvensexekutörer och visualiserare i långa rader. SvD 11/4 2000, s. 22.
Spoiler title