SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
integrera
integr·­era verb ~de ~t föra samman till en helhet; sam­ordna; full­ständiga genom in­förlivningberäkna integral av​ – Jfr integration.
Finita former
integrerarpresens aktiv
integreraspresens passiv
integreradepreteritum aktiv
integreradespreteritum passiv
integreraimperativ aktiv
Infinita former
att integrerainfinitiv aktiv
att integrerasinfinitiv passiv
har/hade integreratsupinum aktiv
har/hade integreratssupinum passiv
Presens particip
integrerande
Perfekt particip
en integrerad + substantiv
ett integrerat + substantiv
den/det/de integrerade + substantiv