SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
jämn
jämn adjektiv ~t ~a utan upp­höjningar och ned­sänkningar, slätmest i sms.; ​utan större skillnader; lika​ – Gränsen mellan jämn- och jäm- i sammansättn. är o­skarp. Det finns en klar tendens i språk­bruket att ut­nyttja den mer genom­skinliga formen jämn-. Enklast är att an­vända jämn- genom­gående ut­om i följande ord: jämbredd, jämbördig, jämföra, jämförelse, jämlik, jämsides, jämställa, jämställd, jämställdhet, jämvikt och jämväl. De flesta sammansättn. med jämn- hör till jämn 1.
Positiv
en jämn + substantiv
ett jämnt + substantiv
den/det/de jämna + substantiv
den jämne + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de jämnare + substantiv
Superlativ
är jämnast
den/det/de jämnaste + substantiv