SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
varva
varva verb ~de ~t lägga i varv på varv; om­växlavid tävling: springa el. köra förbi och få ett varvs för­språng
Finita former
varvarpresens aktiv
varvaspresens passiv
varvadepreteritum aktiv
varvadespreteritum passiv
varvaimperativ aktiv
Infinita former
att varvainfinitiv aktiv
att varvasinfinitiv passiv
har/hade varvatsupinum aktiv
har/hade varvatssupinum passiv
Presens particip
varvande
Perfekt particip
en varvad + substantiv
ett varvat + substantiv
den/det/de varvade + substantiv
varva ner äv. bildl. koppla av; gå ner till lägre ambitions­nivå
Infinita formeratt varva nerinfinitiv aktivPresens participnervarvandePerfekt participen nervarvad + substantivett nervarvat + substantivden/det/de nervarvade + substantiv
varva upp äv. bildl. lägga in mer energi; gå upp till högre ambitions­nivå
Infinita formeratt varva uppinfinitiv aktivPresens participuppvarvandePerfekt participen uppvarvad + substantivett uppvarvat + substantivden/det/de uppvarvade + substantiv