SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
häva
häva verb hävde el. åld. hov, hävt ut­vidga: ​bröstet hävdesupp­häva, eliminera: ​häva ett av­tal; ​häva belägringen
Finita former
häverpresens aktiv
hävs (häves)presens passiv
hävde (hov)preteritum aktiv
hävdes (hovs)preteritum passiv
hävimperativ aktiv
Infinita former
att hävainfinitiv aktiv
att hävasinfinitiv passiv
har/hade hävtsupinum aktiv
har/hade hävtssupinum passiv
Presens particip
hävande
Perfekt particip
en hävd + substantiv
ett hävt + substantiv
den/det/de hävda + substantiv
häva i sig vräka i sig: ​häva i sig maten
Infinita formeratt häva i siginfinitiv aktiv
häva upp häva upp el. upphäva sin röst börja tala högt
Infinita formeratt häva uppinfinitiv aktivPresens participupphävandePerfekt participen upphävd + substantivett upphävt + substantivden/det/de upphävda + substantiv