SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
åberopa
å|­be·­ropa verb ~de ~t an­föra som stöd, hän­visa till
Finita former
åberoparpresens aktiv
åberopaspresens passiv
åberopadepreteritum aktiv
åberopadespreteritum passiv
åberopaimperativ aktiv
Infinita former
att åberopainfinitiv aktiv
att åberopasinfinitiv passiv
har/hade åberopatsupinum aktiv
har/hade åberopatssupinum passiv
Presens particip
åberopande
Perfekt particip
en åberopad + substantiv
ett åberopat + substantiv
den/det/de åberopade + substantiv
åberopa sig å­beropa sig på ngt stödja sig intellektuellt på ngt
Ordform(er)åberopa sig