SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
återetablera
åter|­e·­tabl·­era verb ~de ~t åter etablera
Finita former
återetablerarpresens aktiv
återetableraspresens passiv
återetableradepreteritum aktiv
återetableradespreteritum passiv
återetableraimperativ aktiv
Infinita former
att återetablerainfinitiv aktiv
att återetablerasinfinitiv passiv
har/hade återetableratsupinum aktiv
har/hade återetableratssupinum passiv
Presens particip
återetablerande
Perfekt particip
en återetablerad + substantiv
ett återetablerat + substantiv
den/det/de återetablerade + substantiv