SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
återuppta
åter|­upp·­ta el. åld. åter|­upp·­taga verb ‑upptog, ‑upptagit, ‑upptagen ‑upptaget ‑upptagna, pres. ‑upptar på nytt ägna sig åt: ​hon ska åter­uppta sina studier
Finita former
återupptar (återupptager)presens aktiv
återupptas (återupptages, återupptags)presens passiv
återupptogpreteritum aktiv
återupptogspreteritum passiv
återuppta (återupptag)imperativ aktiv
Infinita former
att återuppta (återupptaga)infinitiv aktiv
att återupptas (återupptagas)infinitiv passiv
har/hade återupptagitsupinum aktiv
har/hade återupptagitssupinum passiv
Presens particip
återupptagande
Perfekt particip
en återupptagen + substantiv
ett återupptaget + substantiv
den/det/de återupptagna + substantiv