SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
åvägabringa
å·­väga|­bringa [åvä`ga‑ el. å`‑] verb ~de el. ‑bragte, ~t el. ‑bragt ⟨ngt åld.⟩ bringa till stånd, åstad­komma
Finita former
åvägabringarpresens aktiv
åvägabringaspresens passiv
åvägabringade (åvägabragte)preteritum aktiv
åvägabringades (åvägabragtes)preteritum passiv
åvägabringaimperativ aktiv
Infinita former
att åvägabringainfinitiv aktiv
att åvägabringasinfinitiv passiv
har/hade åvägabringat (åvägabragt)supinum aktiv
har/hade åvägabringats (åvägabragts)supinum passiv
Presens particip
åvägabringande
Perfekt particip
en åvägabringad (åvägabragd) + substantiv
ett åvägabringat (åvägabragt) + substantiv
den/det/de åvägabringade (åvägabragta) + substantiv